*Stránka 1* - Stránka 2 -Jelikož se letošní pádlo neslo v duchu Ruska...

...prověřil páteční závod všestrannosti Cček...

... znalost předrevolučních názvů stanic metra.

V blízkém občerstvení prodávaly dobroty milé bábušky.

Naše kajakářky u výkladu trati.

A už frčí do cíle...

...i když Šárka v o něco pomalejším tempu :-)

Klasická vítězná póza pro fotografy.

Šli jsme rovnou na most vyhlížet naše posádky.

A už se blíží!

Dolda zrovna protíná cílovou čáru.

Fanoušci nepolevují...

... ani když dojíždí Patrik.

Oddech těsně po závodě.

Po tábořišti se nám potuloval kosmonaut.

A protože jsme byli v Rusku a tam dokážou poručit větru, dešti...

... seslali jsme soupeřům na tábořiště malé tornádo.

Na startu závodu všestrannosti.

Pro šťastné vyplutí je potřeba zazvonit zvonem...

... a nenechat se sejmout :-).

V rusku se měří tak trochu jinak

A teď to ještě spočítat.

Střelba Lajky na měsíc

Lajka se s Lukášem nedokázala rozloučit.