Jurda pzuje na behu.

Na behu to jde jet snadno...

Sgra nef...